Smedbygårdvillan

Arbetsträning, hästunderstött förändringsarbete och boende på hästgård

Ridning för funktionshindrade:

Vi har nu även möjlighet att erbjuda ridning för funktionshindrade med snälla och pålitliga  hästar, vi har även en handikappramp att tillgå.


Smedbygårdvillan är en nystartad verksamhet som erbjuder både tillfälligt boende för uthyrning, arbetsträning och hästunderstött förändringsarbete. Vi riktar oss främst mot kommuner, privata aktörer och landsting. Vårt mål med verksamheten är att skapa en meningsfullhet i samhället åt våra deltagare genom våra insatser.

Målgrupper med möjlighet att hyra villan:
Smedbygårdvillan är en fristående villa på vår stora hästgård. Gården är belägen i närheten av Norrköpings tätort med goda kommunikationer.  Vi tänker oss att villan kan användas för olika behov, exempelvis semestrande  familjer eller grupper  eller vid umgängen mellan föräldrar och barn. Då hyr man antingen möjligheten för familjen att umgås under trevliga former med egen personal eller med oss som stöd. Boendet kan även kombineras med aktiviteter på gården som exempelvis ridning. Villan kan även hyras av privata och kommunala behandlingsaktörer vid behov av exempelvis avskiljande av en boende under en begränsad period.  Utförare som arbetar med skyddat boende kan vid behov hyra villan. I villan finns förutom boenderummen, gemensamt kök och vardagsrum. Villan är möblerad och grundutrustad. Det går att boka via booking.com eller direkt via oss.

Målgrupp arbetsträning:
Villa Smedbygård bedriver även arbetstränings verksamhet. Vi kan på gården erbjuda människor med olika svårigheter möjligheten att arbetsträna eller praktisera hos oss.  Arbetet på gården består av skötsel och underhåll av byggnader, djurskötsel, enklare jordbruksarbete och trädgårdsarbete samt odling.

Målgrupp i hästunderstött förändringsarbete:

Vi kan erbjuda hästunderstött förändringsarbete för både grupper och för enskilda personer enligt överenskommen planering.