Arbetsträning

Vi kan på Smedbygårdvillan erbjuda människor med olika svårigheter möjligheten att arbetsträna eller praktisera. Vi arbetar tillsammans med de dagliga göromålen samt på det sociala samspelet som krävs i vardagen och på en arbetsplats.

I den dagliga verksamheten ingår skötsel av gården, med exempelvis byggnation, underhåll av byggnader och maskiner, enklare jordbrukssysslor, trädgårdsskötsel samt grönsaksodling. Man kan även arbeta med skötsel av djuren, dem skall fodras, vattnas, släppas ut i och tas in från hagar. Även arbetsuppgifter med mockning, borstning och motion kan erbjudas dem som arbetstränar på gården. Handledning i arbetsuppgifterna av erfarna arbetsledare erbjuds enligt planering och utefter individuella behov. Vi arbetar aktivt för gemenskap och sammanhållning på gården. Detta genom gemensamma fika-pausar och aktiviteter som bakning och ibland matlagning. Vid dessa tillfällen tillvaratar vi naturligtvis gårdens egna tillgångar såsom ägg och färska grönsaker.

På gården finns 70-talet hästar, hundar, katter, grisar och höns.

Smedbygårdvillan är belägen med goda kommunikationsmöjligheter från flertalet kommuner såsom Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Finspång .