Lotta har arbetat på gården med lantbruk och hästnäring i över tjugo år. På hennes gård finns det plats för alla. Lotta har även ett brinnande engagemang för alla människor som vistas på gården, ung som gammal. Lotta är även en passionerad familjehemsmamma och har även uppdrag som kontaktfamilj. På gården har det alltid funnits plats för ungdomar och vuxna som har praktiserat i verksamheten. Lottas styrkor är att hon utstrålar en positivitet utöver det vanliga och att hon får människor att växa och utvecklas.

Jenny har arbetat med behandling i olika verksamheter i drygt 15 år. Hon har arbetat med vuxna missbrukare, inom kriminalvården och i öppenvård och boendestöd, sista åren som biträdande föreståndare. Jenny är även hon familjehemsmamma och har haft både konsulentstödda uppdrag och MTFC placeringar. Jennys styrkor är hennes erfarenhet av människor med olika problematik och svårigheter samt hennes förmåga att se människors behov och potential till utveckling. Att inspirera och stötta människor till positiva förändringar är något som ligger Jenny varmt om hjärtat.