Hästunderstött förändringsarbete

På Smedby gård finns även möjlighet att använda hästarna i förändringsarbetet mot en bättre hälsa. Hästarna besitter fantastiska egenskaper som får oss människor att må bra. Forskning har visat att djur i behandling och i förändringsarbete är mycket framgångsrikt. Relation och hantering av djur innefattar många olika framgångsfaktorer såsom stärkt självförtroende och bättre självkänsla, psykisk och fysisk tillfredsställelse,  stärkt känsla av att vara behövd och att man uträttar viktiga göromål. Syftet är inte att lära människor att rida utan målet är att stimulera och utveckla fysiska och psykiska förmågor hos individen med hjälp av hästen som pedagogiskt verktyg. Hästar kommunicerar genom sitt kroppsspråk och är mycket uppmärksamma. Det betyder att hästen responderar på de signaler vi sänder ut både fysiskt och mentalt. I vårt samarbete med hästen så speglas vårt beteende och ökar vår medvetenhet. Vi tar emot både grupper och enskilda personer enligt överenskommelse.